Ontwerpstudio Swelheim | grafisch ontwerp | visuele communicatie

Visuele identiteit

CultuurNoabers

CultuurNoabers is een platform voor cultuur­minnend Enschede. CultuurNoabers verbindt beoefenaars van alle soorten amateurkunst. ‘Noabers’ wordt gebruikt in overdrachtelijk zin; de liefde voor cultuur en de onderlinge verbinding als ‘buren’. De naam CultuurNoabers zegt het daarom prachtig!

Het concept van het ontwerp komt heel direct voort uit de begrippen Cultuur en Noaberschap. Om het cultuuraspect tot uitdrukking te laten komen grijpen we terug op de Griekse mythologie. Daarin waren er negen muzen, dochters van Zeus en zussen van Apollo. Ze stonden bekend als de godinnen van de kunst en wetenschap en stelden inspiratie voor.

Thijs Kemperink op het eerste CultuurNoabersCafé